logologo
LIVEplay

Шанс де ти: реєструйся та вигравай на радіо Nostalgie

Ти готовий до нових пригод з Nostalgie? У нас для вас свіженька активність, де можна отримати хрусткі купюри.

Nostalgie та Slots City запускають неймовірний проєкт «Шанс де ти», де з 28 серпня по 30 листопада можна легко отримати кругленьку суму! «Шанс де ти» — чому не взяти?

Як отримати свій ШАНС? Все дуже просто. Щотижня ведучі будуть рендомно обирати того самого щасливчика, який отримає 500 або навіть 5 тисяч гривень! Імена переможців звучатимуть в етері щотижня о 20:30.

Ось що тобі потрібно зробити:

 1. залишити свої дані у google-формі;
 2. перевірити свій паспорт і пригадати свій вік, бо участь тільки для тих, кому вже виповнився 21 рік;
 3. дочекатись дзвінка від ведучих та почути омріяні слова «Ви стали переможцем!»

Просто реєструйся — просто вигравай! А виграєш - задонать:)

І не забудь залишити свою заявку! Успіхів!

P.S.Акція проводиться в період з 28.08.2023 р. по 30.11.2023р

Додаток до наказу
від «21» серпня 2023 р.

УМОВИ УЧАСТІ В ПРОМОАКЦІЇ

 1. Промо - акція «Шанс де ти» (надалі «Акція») відбуватиметься з метою заохочення радіослухачів до прийняття участі в інтерактивних передачах та надання Подарунку особам, які бажають отримати Подарунок, на умовах викладених у цих Правилах.
 2. Організатором акції виступа ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ НОСТАЛЬГІЯ»
 3. Контроль над проведенням акції та дотриманням цих Умов здійснює Організатор.
 4. Акція проводиться в період з 28.08.2023 р. по 30.11.2023р. включно. Акція діє на території України окрім окупованих територій та АРК.
 5. Учасником Акції можуть бути всі дієздатні громадяни України, які досягли двадцяти однорічного віку, отримали паспорт та яким присвоєно в установленому порядку ідентифікаційний номер платника податку. Не можуть бути Учасниками Акції працівники та представники будь-якої компанії, залученої до проведення даної Акції, а також члени їхніх сімей та близькі родичі.
 6. Одна особа, яка відповідає вимогам п.5 Правил, має право взяти участь в Акції один раз.
 7. Особи, які відповідають критеріям, визначеним пунктом 5 Правил, та бажають взяти участь в Акції, реєструються на сайті https://nostalgi.com.ua Кожен день по будням (окрім Днів пам’яті), ведучий шляхом випадкового відбору обирає 1 учасника серед зареєстрованих - обраний отримує грошовий приз від 500 до 5000 гривень. Учасники акції повідомляють свої особисті дані.
 8. Акція полягає у наданні зареєстрованим учасникам Акції, які виконають усі умови Акції та яких буде обрано Організатором, Подарунку у вигляді грошового призу від 500 до 5000 гривень. Всього буде розіграно 35 подарунків номіналом від 500 до 5000 гривень. Загальний призовий фонд акції не перевищує 70 000 гривень.
 9. Особи, яким надається право на отримання Подарунку (учасники Акції), визначаються Організатором Акції серед Учасників Акції.
 10. Учасники Акції мають право відмовитися від Подарунку і при цьому не можуть вимагати заміни Подарунку на інший. Переможці не можуть передавати право на отримання Подарунку іншим особам.
 11. Організатори не несуть обов'язку щодо відшкодування транспортних витрат Учасника, які понесені Учасником в період участі в Акції, в тому числі при отриманні Подарунку.
 12. Своєю участю в Акції всі Учасники погоджуються на проведення фото- і кінозйомки за їхньою участю і на безкоштовне використання Організатором їхніх прізвищ, імен, інших особистих даних, фотографій та зображень у друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, а також розміщення в мережі Інтернет.
 13. Для отримання Подарунку Учасник зобов'язаний звернутися до Організатора у робочий час, пред'явивши паспорт, довідку про присвоєння ідентифікаційного номеру платника податку, номер картки для банківського переказу та надати копії зазначених документів.
 14. Організатор є податковим агентом для Учасника, який має право на отримання Подарунку, та забезпечує сплату всіх необхідних податків і платежів, пов'язаних з отриманням Подарунку, в порядку, визначеному законодавством України. (Податковий Кодекс п. 168.1.1)
 15. Учасники Акції дають згоду на те, що їх імена, фотографії, будь-які інші дані про них, включаючи аудіо- та відеозаписи, можуть бути використані в телерадіопередачах, в друкованих, аудіо- та відеоматеріалах, інших матеріалах тощо, у тому числі з рекламною метою, без будь-якої матеріальної винагороди та додаткового письмового погодження. Водночас учасники Акції дають згоду на інтерв’ю з їхньою участю під час та по закінченні Акції. Всі Учасники погоджуються з тим, що їхні дані, отримані під час проведення акції та занесені до бази даних, можуть у подальшому бути використані Організатором без будь-яких часових обмежень, у тому числі з рекламною метою, для надсилання інформації, повідомлень тощо. При цьому, усі авторські права на такі інтерв'ю та матеріали повністю належать Організатору. Також Учасник, що надсилає для участі в Акції фото-, відео-, аудіо- та/або твори, будь-які інші матеріали, надає Організатору гарантію того, що цей Учасник є єдиним і належним власником усіх майнових прав інтелектуальної власності на зазначені матеріали та Учасником отримані належні письмові дозволи від усіх та будь-яких осіб, чиї зображення та/або інші об’єкти майнових чи особистих немайнових прав, в тому числі об’єкти права інтелектуальної власності, вміщені у вищезазначених матеріалах. Одночасно цей Учасник надає Організатору дозвіл на використання зазначених вище матеріалів у будь-який спосіб без обмеження за територією та часом, а також гарантує, що Організатор при такому використанні не буде зобов’язаний отримувати у зв’язку з використанням вищезазначених матеріалів будь-які дозволи від третіх осіб та/або сплачувати на користь третіх осіб будь-яку винагороду. Учасник приймає на себе зобов’язання самостійно без залучення Організатора врегулювати будь-які позови та/або претензії, пов’язані з використанням вищезазначених матеріалів.
 16. Організатор має право відмовити у наданні Подарунку Учаснику, який надав неправдиві відомості про себе, не надав необхідних даних про себе та/або документів, або раніше вже брав участь в Акції.
 17. У випадку відмови Учасника, який має право на отримання Подарунку, від отримання Подарунку чи його не звернення до Організатора протягом 30 днів від дати закінчення Акції, зазначеної у п.4 Правил, Організатор залишає за собою право розпоряджатися Подарунком на власний розсуд.
 18. Беручи участь в Акції, всі Учасники погоджуються з даними умовами та зобов'язуються їх виконувати, а також погоджуються на підписання всіх необхідних документів для документального засвідчення процедури отримання Подарунків.
 19. Факт участі в Акції, означає згоду Учасника з даними Правилами. Надання такої згоди розглядається у розумінні ст. ст. 296, 307, 308 Цивільного Кодексу України та Закону України «Про захист персональних даних».
 20. Беручи участь в Акції, Учасник тим самим надає Замовнику та Виконавцю свою повну згоду на збір та обробку його персональних даних та внесення їх до бази персональних даних з метою реалізації вимог податкового законодавства України, відносин у сфері бухгалтерського обліку, проведення заходів рекламного характеру та маркетингових досліджень, без будь-яких часових обмежень, в тому числі з рекламними цілями — для надсилання інформації та повідомлень та інших потреб.
 21. В розумінні Закону України «Про захист персональних даних», Виконавець є Володільцем бази персональних даних, який затверджує мету обробки персональних даних, строк обробки персональних даних та доручає обробку персональних даних розпорядникам бази персональних даних.
 22. Мета обробки персональних даних – забезпечення участі Учасників в Акції та реалізація їх прав у зв’язку з проведенням Акції.
 23. Учасник погоджується з тим, що надає згоду Володільцеві бази персональних даних самостійно встановлювати умови та порядок доступу третіх осіб до його персональних даних відповідно до зазначеної мети та за умови дотримання вимог чинного законодавства щодо захисту персональних даних.
 24. Учасник своєю участю в Акції, підтверджує, що йому повідомлено про Володільця бази персональних даних, склад та зміст зібраних персональних даних, його права, мету збору та осіб, яким передаються його персональні дані.
 25. Організатор зберігає за собою право на зміну цих правил протягом всього строку проведення Акції.
 26. Для уточнення будь-якого з пунктів цих Правил Учасник може звернутися за телефоном: +38 097 588-91-20